Medlemskap & prenumeration

Hjälp oss skapa förändring. Ju fler vi är som engagerar oss i frågor rörande Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar, desto större möjlighet har vi att påverka och skapa förändring.

  • Så att mer medel går till forskningen kring demenssjukdomar.
  • Så att drabbade får rätt behandling och omvårdnad.
  • Så att både drabbade och deras anhöriga får en så god livskvalitet som möjligt.

Kostnaden för prenumeration/medlemskap är 200:-/kalenderår. Du kan också välja att bli ständig prenumerant/medlem för 2.000:-.
Pg 13 74 80-0
Bg 187-6093

Tidningen Minnesvärt kommer ut med 4 nummer per år och då ingår alltså ett medlemskap i Alzheimer Sverige.

Bli prenumerant/medlem genom att fylla i dina uppgifter nedan. Därefter skickar vi inbetalningskort, informationsmaterial och senaste numret av tidningen Minnesvärt.