Om att låta de äldre få behålla makten över sina liv

”Boken är inspirerande, välskriven och lättläst. Den passar mycket väl inom omvårdnadsutbildningar och för andra intresserade av ämnet. Boken lämpar sig även utomordentligt väl som diskussions- och inspirationsmaterial för arbetslag inom äldreomsorgen.”

Lektörutlåtande från Ewa Langerbeck, BTJ
Charlotte Roos är verksamhetschef och har arbetat länge inom äldreomsorgen. Hon är en uppskattad och engagerad föreläsare som brinner för de äldres rättigheter.

Pris: 190 kr

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material