Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka En oumbärlig bok
för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en
knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa
situationen.

En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen. Lexikonets lösningar på beteendeproblem är tekniker, bemötande och handlingssätt som flera personer har prövat och lyckats med. Förslagen till lösningar bygger på att kunna förstå meningen med ett störande beteende och ha förmågan att gå in i den demenssjukes värld. När beteendet har en negativ effekt på den dementa, kan det här lexikonet var till hjälp att komma tillrätta med situationerna och få den demenssjuka att åter bli lugn och nöjd utan medicin.

Pris: 210 kr

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material