Äldreassistent, Om människosyn, värdegrund och bemötande

Vad innebär det egentligen att vara äldreassistent? Svaret på frågan finns i den här boken.

Arbetet inom äldreomsorgen innebär ständiga möten mellan personal och brukare. Vissa möten uppfattas som mer positiva än andra. Oftast är det mellan människor som delar, eller i varje fall förstår, varandras värdegrund.

Äldreassistent handlar om centrala begrepp i värdegrunden som självbestämmande, respekt, integritet, delaktighet, trygghet och meningsfullhet. Och för att förtydliga vad detta innebär innehåller boken konkreta fallbeskrivningar. De visar hur värdegrunden löper parallellt med det dagliga arbetet inom äldreomsorgen.

Äldreassisten vänder sig både till vårdgymnasiernas elever och till den personal som dagligen möter de äldre.

Pris: 190 kr

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material