Tragisk dödsskjutning 2 augusti 2018

Med bestörtning mottog vi nyheten att Erik, 20 år, skjutits till döds i Stockholm.

Erik var en 20-årig kille med Downs syndrom och autism som var levnadsglad och nyfiken. Torsdagen den 2 augusti rymde han hemifrån. Med sig hade han sin leksakspistol.

Poliserna som befann sig i området uppfattade situationen som hotfull och avlossade skott som träffade Erik som sedan avled.

Det är oerhört viktigt att kunskap och information om Downs syndrom och Alzheimers sjukdom sprids både inom polisväsendet och andra instanser som möter personer med funktionshinder. Lika viktigt är det att samhället i stort får förståelse för dessa sjukdomar så att människor får bättre och adekvat bemötande oavsett vad det gäller.

Våra tankar är med Erik och Eriks familj samt övriga inblandade.