Onsdag 25/4, kl. 14.00–16.00


Café Minnesvärt
Slink in orkestern från Mockfjärd underhåller oss
Lokal: Gammelgården i Borlänge